Podrobné shrnutí 6. setkání (říjen 2014) a jeho výstupy z časopisu FOP na témata "Ochrana volné krajiny a druhové ochrany"

Zápisy z diskusí na téma "Ochrana volné krajiny" (6. setkání, říjen 2014, praha)

Zápisy z diskusí na téma "Vize divočiny v české ochraně přírody" (8. setkání, listopad 2015, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Zemědělství a ochrana přírody" (9. setkání, duben 2016, Olomouc)

Zápisy z diskuzí na téma "Invazní druhy" (9. setkání, duben 2016, Olomouc)

Zápisy z diskuzí na téma "Územní plánování" (10. setkání, listopad 2016, Praha)

Zápisy z diskuzí na téma "Alternativní managementy" (10. setkání, listopad 2016, Praha)