Závěry pracovní skupiny (2. setkání, říjen 2012, Praha), které se věnovaly práci s veřejností.

Zápis z diskuse v pracovní skupině věnující se komunikaci v ochraně přírody a záznam z diskuse na téma práce s veřejností (4. setkání, říjen 2013, České Budějovice).