Výstupy z prvního setkání v březnu 2012, Praha:

Výstupy z druhého setkání z října 2012, Praha:

Výstupy z třetího setkání z dubna 2013, Olomouc:

Výstupy z workshopu na téma ochrany stojatých vod:

Výstupy ze čtvrtého setkání z října 2013, České Budějovice:

Výstupy z pátého setkání z března 2014, Brno:

  • Článek zabývající se setkáním a jeho výstupy z časopisu FOP na téma "Spolupráce se subjekty hospodařícími v lesích a hospodaření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ)"
  • Výsledky diskusí k tématu "Motivace hospodařících subjektů pro spolupráci s ochranou přírody"

Výstupy ze šestého setkání z října 2014, Praha:

Výstupy ze sedmého setkání z dubna 2015, Brno:

Výstupy z osmého setkání z listopadu 2015, Praha:

Výstupy z devátého setkání z dubna 2016, Olomouc:

Výstupy z desátého setkání v říjnu 2016, Praha:

Výstupy z jedenáctého setkání v březnu 2017, Praha:

Výstupy z dvanáctého setkání v říjnu 2017, Praha:

Výstupy z třináctého setkání v listopadu 2018, Praha:

  • Podrobné shrnutí výstupů nového formátu setkání s pracovníky MŽP odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků na téma "Ochrana druhů - plánované změny a Natura 2000" v časopisu FOP

Výstupy ze čtrnáctého setkání v dubnu 2019, soutok Moravy a Dyje:

Výstupy z patnáctého setkání v září 2020 na Třeboňsku: